لیفت واژن بعد APR (افتادگي رحم و مثانه)

10058 0

در این ویدئو لیفت واژن بعد از عمل APR(افتادگي رحم و مثانه) توضیح داده شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

تماس مستقیم 02122074065