عمل جراحی زیبایی کلیتوریس

3490 0

بافت اضافی پوشاننده کلیتوریس گاهی می تواند منجر به مشکلاتی برای زنان شود یا ظاهر زیبایی نداشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

تماس مستقیم 02122074065